Natascha von Hirschhausen
Kleid tunic
349,00€
 • tunic
 • zero waste 
 • bateau neck
 • kimono sleeve with cut out
Natascha von Hirschhausen
Kleid tunic
 • tunic
 • zero waste 
 • bateau neck
 • kimono sleeve with cut out
349,00€
 • tunic
 • zero waste 
 • bateau neck
 • kimono sleeve with cut out
349,00 EUR